Πράσινες δράσεις στην Πόλη μας!

Αλλάζουμε συνήθειες για ένα καθαρότερο Περιβάλλον!

Στόχος μας να δημιουργήσουμε στο Μαρούσι μια νέα φιλοσοφία και κουλτούρα,  προτρέποντας τους δημότες μας να αλλάξουν συνήθειες, προκειμένου να επωφελούμαστε από πρωτοβουλίες πράσινης δράσης για ένα καθαρότερο περιβάλλον, προστατεύοντας τη δημόσια υγεία, εξοικονομώντας πόρους για τις μελλοντικές γενιές.

Πράσινες δράσεις στην Πόλη μας!
Πράσινες δράσεις στην Πόλη μας!


Στα άμεσα σχέδια μας είναι η εκπαίδευση των μικρών συνδημοτών μας στην ανακύκλωση,η τοποθέτηση μπλε κάδων παντού,η απόκτηση νέου εξοπλισμού, η δημιουργία νέου κανονισμού καθαριότητας και η διαμόρφωση νέας κουλτούρας και νοοτροπίας στους δημότες του Αμαρουσίου.