Αυτοψίες σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα από τις υπηρεσίες του Δήμου κατόπιν εντολής του Δημάρχου Αμαρουσίου Θ. Αμπατζόγλου

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας που έθεσε η νέα Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου, ήδη από τις πρώτες ημέρες της θητείας της, για την αναβάθμιση των υπηρεσιών στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος με αφορμή την έναρξη της νέας χρονιάς, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου, με εντολή του προς τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, ζήτησε την κατ’ επείγουσα διενέργεια σειράς αυτοψιών στο σύνολο των σχολικών συγκροτημάτων εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου.

Στους ελέγχους που διενεργήθηκαν πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους, οι εντεταλμένοι υπάλληλοι επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό τυχόν αδυναμιών και ελλείψεων αναφορικά με τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό των υποδομών και τους αύλειους χώρους που μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους με στόχο την προστασία μαθητών και του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ήδη οι φάκελοι των επιθεωρήσεων έχουν παραδοθεί στους αρμόδιους εκπροσώπους της Διοίκησης και βάσει των προβλημάτων που εντοπίστηκαν το αμέσως επόμενο διάστημα δρομολογούνται και οι ανάλογες ενέργειες συντήρησης, επισκευής και αποκατάστασης με ευθύνη των Σχολικών Επιτροπών, προκειμένου για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών κοινοτήτων σε αναβαθμισμένους και ασφαλείς χώρους.

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της διενέργειας των αυτοψιών στα σχολεία, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Αμπατζόγλου, δήλωσε:

«Η εποπτεία των σχολικών χώρων δεν είναι μία εφάπαξ διαδικασία αλλά διαρκής, όπως και η ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης να διασφαλίζει στα παιδιά μας υγιεινούς, ασφαλείς και εξωραϊσμένους χώρους κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους καθημερινότητας. Η αυτοψία των χώρων και η επίλυση των θεμάτων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης ήταν το πρώτο βήμα. Σε συνεννόηση και σε ειδική συνάντηση με τις διευθύνσεις των σχολείων το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνει λεπτομερής καταγραφή των αναγκών ανά σχολική μονάδα και θα τεθούν οι βάσεις μίας εποικοδομητικής συνεργασίας για τη στήριξη του εκπαιδευτικού τους έργου».