Εκκινούν εκ νέου οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την μεταφορά του καζίνο από την Πάρνηθα στο Μαρούσι με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) να προκηρύσσει για δεύτερη φορά μέσα σε έξι μήνες το διαγωνισμό για την αποτίμηση της υπεραξίας της Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ.

 

 

Στις 20 Δεκεμβρίου η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είχε προκηρύξει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών αποτίμησης της ακίνητης περιουσίας και αποτίμησης της υπεραξίας της Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ. H εν λόγω έκθεση αποτίμησης προβλεπόταν από κοινή υπουργική απόφαση που είχαν εκδώσει προ έτους οι τέως υπουργοί Ανάπτυξης και Οικονομικών Γιάννης Δραγασάκης και Ευκλείδης Τσακαλώτος.


Η αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας και η αποτίμηση της υπεραξίας της Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας είναι πολύ σημαντικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεταφοράς του καζίνο στο Μαρούσι. Τα ακίνητα του καζίνο της Πάρνηθας μετά τη μεταφορά του καζίνο στο Μαρούσι θα εισφερθούν στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), δηλαδή τον μέτοχο μειοψηφίας της Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας. Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ελέγχεται κατά 51% από την Athens Resort Casino (Regency, ομ. Κόκκαλη) και κατά 49% από την ΕΤΑΔ.

 

 

Σύμφωνα με την περυσινή απόφαση Τσακαλώτου – Δραγασάκη, η υπεραξία που αποκτούν οι μέτοχοι του καζίνο Πάρνηθας ισούται με την αξία της επιχείρησης στο Μαρούσι, μείον την αξία της επιχείρησης στην Πάρνηθα, αφαιρουμένης επιπλέον της αξίας των εισφερόμενων ακινήτων στην ΕΤΑΔ. Πιο απλά, στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις της Πάρνηθας αποτιμηθούν σε επίπεδα υψηλότερα της επένδυσης που προγραμματίζεται στο «Κτήμα Δηλαβέρη» στο Μαρούσι και που κατ’ ελάχιστον είναι 100 εκατ. ευρώ, η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας θα κληθεί να πληρώσει τη διαφορά στο Δημόσιο.

Με βάση τους όρους της υπουργικής απόφασης, οι ιδιώτες επενδυτές θα προχωρήσουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 100 εκατ. ευρώ, η οποία ωστόσο δεν θα αλλάξει τους συσχετισμούς στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας. Μετά την αύξηση αυτή, η ΕΤΑΔ θα κατέχει 48,9% των μετοχών της Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας. Τα υπόλοιπα 100 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από μία ή περισσότερες ομολογιακές εκδόσεις.

Σύμφωνα με την νέα προκήρυξη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, αντικείμενο της σύμβασης συνολικού ύψους 74.400 ευρώ είναι η παροχή υπηρεσιών αποτιμητή της υπεραξίας που αποκτά η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας, λόγω της μετεγκατάστασης του καζίνο της από την Πάρνηθα εντός της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4499/2017 (Α 176). Η χρηματοδότηση για τις υπηρεσίες θα γίνει από ιδίους πόρους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ωστόσο η δαπάνη θα αποδοθεί στην Αρχή από την Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών θα εκπνεύσει στις 16 Ιουνίου 2020, η δε αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα. Σύμφωνα με την προκήρυξη, η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 180 ημέρες από την υπογραφή της ή σε 90 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης από την Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων της αίτησης μεταφοράς του Καζίνο, όποιο από τα δύο γεγονότα επέλθει αργότερα.

 

ΠΗΓΗ