Η ταχύτερη εξυγίανση των χαρτοφυλακίων των τραπεζών από κόκκινα δάνεια που θα αυξηθούν μετά την κρίση της πανδημίας και η συνέχιση της μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας ώστε να αυξηθεί η απασχόληση είναι δύο νέες συστάσεις του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα στο αναθεωρημένο «Going for growth 2021».

Στο σημείωμά του για την Ελλάδα ο διεθνής οργανισμός τονίζει ότι η Ελλάδα μπήκε στην κρίση που έφερε η πανδημία του κορωνοϊού με κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο κατά 46% από τον μέσο όρο των κρατών μελών του Οργανισμού και την παραγωγικότητα χαμηλότερη κατά 48% από τις χώρες μέλη του με τις καλύτερες επιδόσεις.

Αναγνωρίζοντας τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που έχει γίνει μέχρι τώρα ο Οργανισμός τονίζει ότι μετά την κρίση του κορωνοϊού οι δύο μεγάλες προκλήσεις για την Ελλάδα είναι να αυξήσει τις επενδύσεις και να βελτιώσει την αγορά εργασίας ώστε να αυξηθεί η απασχόληση και να αντιμετωπιστεί η επί χρόνια υψηλή ανεργία ειδικά σε νέους και σε γυναίκες. Ειδικά για τη μετά την πρόσφατη κρίση ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι προκύπτουν και πρόσθετες προκλήσεις.

Η πρώτη είναι η εξασφάλιση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, που περνάει μέσα από την εξυγίανση των χαρτοφυλακίων των εμπορικών τραπεζών, οι οποίες πάσχουν από την αναβαλλόμενη φορολογία και το υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων, περιορίζοντας σημαντικά τις δυνητικές χορηγήσεις τους.

Στην κατεύθυνση αυτή ο Οργανισμός ζητά μια στρατηγική αντιμετώπισης της αναβαλλόμενης φορολογίας αλλά και της μείωσης των κόκκινων δανείων μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Ηρακλής Τονίζει ότι οι αλλαγές αυτές είναι απαραίτητες δεδομένου ότι μετά την κρίση του κορωνοϊού θα προκύψει και μια νέα γενικά κόκκινων δανείων που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.

Ζητά επίσης την πλήρη εφαρμογή του νέου πτωχευτικού κώδικα ώστε να ξεκαθαριστούν τα δικαιώματα πιστωτών και δανειοληπτών και την επιτάχυνση της εφαρμογής των εγγυήσεων

Προτείνει αύξηση των δημοσίων επενδύσεων με στόχο την ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Ως τομείς εφαρμογής των δημοσίων επενδύσεων αναφέρει την διαχείριση απορριμμάτων τις δημόσιες μεταφορές βασισμένα σε αναλύσεις κόστους οφέλους σε κάθε περίπτωση:

-Την εκπαίδευση προσωπικού που θα φροντίζει να διατηρεί την κουλτούρα πληρωμών ακόμη και σε τοπικό επίπεδο.

-Την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης

-Αγορά εργασίας

Η δεύτερη μεγάλη πρόσκληση είναι η αντιμετώπισης της υψηλής ανεργίας που συνδέεται κατά τον Οργανισμό με την λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Στο πεδίο αυτό ο ΟΟΣΑ προτείνει την πρόσληψη ιδιωτών συμβούλων στους τοπικούς ΟΑΕΔ ώστε να γίνεται καλύτερη αναζήτηση θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και να εκπονούνται περισσότερο αποτελεσματικά προγράμματα ενεργητική απασχόλησης

Προτείνει ακόμη:

-Την ανάπτυξη ένα σύστημα κουπονιών που επιτρέπει στους αναζητούντες εργασία να επιλέξουν τον προτιμώμενο ενδιάμεσο για ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα.

-Την ενθάρρυνση των ΑΕΙ και ΤΕΙ να αναπτύξουν μαθήματα προσαρμοσμένα στις επαγγελματικές ανάγκες και πρακτικές περιστάσεις των μαθητών ώριμης ηλικίας.

 Την βελτίωση της ποιοτικής αξιολόγησης και πιστοποίησης μαθημάτων για ενηλίκους.

Εκπαίδευση

Σε ό,τι αφορά το σύστημα της εκπαίδευσης που το συνδέει και με την αγορά εργασίας και την απασχόληση ο ΟΟΣΑ προτείνει :

– Την μεταφορά του εκπαιδευτικού προσωπικού σε μακροχρόνιες συμβάσεις που θα επιβραβεύουν την απόδοση εργασίας αντί των μονίμων συμβάσεων που ισχύουν σήμερα

– Την ολοκλήρωση της προσπάθειας για ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία για προσχολικής ηλικίας για παιδιά ηλικίας από 4 ετών και επέκταση της πρόσβασης των μικρών παιδιών στην εκπαίδευση και τη φροντίδα της πρώιμης παιδικής ηλικίας.

– Την παροχή ευρύτερης διαχειριστικής αυτονομίας σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Κοινωνική προστασία

– Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας που συνδέει με τους άνεργους αλλά και τους ηλικιωμένους και τους ανίκανους για εργασία προτείνει

– Την αύξηση του συνολικού ποσού που δίνεται ως ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αλλά και την εισφορά κατ άτομο και την εισαγωγή ειδικών παροχών σε εργαζόμενους με χαμηλό μισθό.

– Την συμμετοχή όσων λαμβάνουν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα σε ενεργητικά προγράμματα απασχόλησης

– Την ενίσχυση των πολιτικών για την υποστήριξη των οικογενειών, δίνοντας προτεραιότητα στην εκτεταμένη πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα για παιδιά και ηλικιωμένους.

– Την ανάπτυξη εσωτερικής υποστήριξης για φροντίδα ηλικιωμένων.

zougla.gr