Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021, 12:32

Παρατάσεις προθεσμιών υλοποίησης έργων ΑΠΕ

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας Covid-19, παρατείνει τις προθεσμίες υλοποίησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σύμφωνα με σχετική τροπολογία – εξαιτίας των καθυστερήσεων στην υλοποίηση των έργων και τη σύνδεσή τους στο δίκτυο που προκαλεί η πανδημία.

Η τροπολογία θα κατατεθεί στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο: «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της» και προβλέπει ότι παρατείνεται κατά δέκα μήνες:

Η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ.

Η διάρκεια ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ.

Η προθεσμία σύνδεσης των έργων που έχει επιλεγεί από διαγωνισμούς.

Η ημερομηνία αλλαγής των ισχυουσών τιμών αναφοράς.

Αντίστοιχα, παρατείνεται κατά έξι μήνες: η προθεσμία/δικαίωμα σύναψης συμβάσεων εκτός διαγωνισμού για τις ενεργειακές κοινότητες, η οποία μετατίθεται για τις 31 Δεκεμβρίου 2021 από 30 Ιουνίου 2021.


Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021, 12:32

zougla.gr