Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου και ώρα 20:00

Σε Ειδική μεικτή -δια ζώσης και ταυτοχρόνως με τηλεδιάσκεψη- συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:00, σύμφωνα με το αριθμο 78 Ν, 4954/2022, ΦΕΚ 136Α/ 09-07-2022, για τη λήψη αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2023
2. Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2023