Σικιαρίδειο Ίδρυμα 2020- Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.
Σικιαρίδειο Ίδρυμα 2020- Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Τα παιδιά του Σικιαριδείου σας στέλνουν σήμερα ένα μήνυμα αγαπης και ελπίδας από το όμορφο Ίδρυμά μας.

Από τα εργαστήριά μας, στελνουμε ένα μήνυμα γεμάτο χρώματα διαφορετικά, με ζωγραφιές που συμβολίζουν:
ότι μπορεί να είμαστε διαφορετικοί, αλλά ότι μπορούμε να συνυπάρχουμε όλοι μαζι..

Γιατί η δύναμη βρίσκεται στις διαφορές, κι όχι στις ομοιότητες!

 

 

Η Πρόεδρος του Ιδρύματος Kα Κορίνα Λιούτα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα αναπηρίας, στέλνει σε όλους το παρακάτω μήνυμα ώστε να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο αλλά και τα κράτη για τη σωστή και ίση μεταχείριση των συνανθρώπών μας αυτών.

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία:
#Ίσα_δικαιώματα και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ.
H 3η Δεκεμβρίου ορίσθηκε ως η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. από το 1992.
Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης για τους συνανθρώπους μας με αναπηρία, την άρση των εις βάρος τους κοινωνικών, εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποκλεισμών, καθώς και την κατανόηση εκ μέρους κυβερνήσεων, οργανισμών και πολιτών, ότι αποτελεί θεμελιώδη ηθική υποχρέωση όλων μας η ισότιμη ένταξή τους σε όλο το εύρος δράσεων της κοινωνίας.