Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα παιδιά, τους Διευθυντές  των σχολείων, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς που τον υποδέχθηκαν εγκάρδια στα σχολεία τους, καθώς και να ανταλλάξει απόψεις, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.
Ειδικότερα, με τους Διευθυντές όλων των Σχολείων του Αμαρουσίου ανέφερε ο κ. Θ. Αμπατζόγλου, θα οριστεί σύντομα ημερομηνία συνάντησης για τη λεπτομερή καταγραφή όλων των θεμάτων, εκτός εκείνων που ήδη έχουν αποτυπωθεί από τους τεχνικούς ελέγχους που ο ίδιος έχει δώσει εντολή και διενεργούνται ταχύτατα.